Ešte stále máme zopár voľných miest v Batoľatkove

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Pred prijatím dieťaťa do jaslí je potrebné:

 • odovzdať prihlášku a uhradiť zápisné,
 • uzatvoriť dohodu o opatrovaní dieťaťa,
 • uhradiť poplatok v zmysle dohody,
 • doložiť lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa,
 • doložiť kópiu preukazu poistenca.


Deťom poskytujeme:

 • celodennú stravu a pitný režim (desiata, obed, olovrant),
 • jedálenský servis,
 • posteľnú bielizeň, uteráky,
 • papierové vreckovky, podbradníky,
 • hygienické potreby.

Čo dieťaťu priniesť:

 • prezuvky (pevná obuv),
 • vlastné plienky, vlhké hygienické obrúsky, púder/masť,
 • náhradné veci na prezlečenie,
 • pyžamo,
 • vlastná dojčenská fľaša alebo pohárik s náustkom,
 • (ak dieťa ešte nepije z pohára),
 • jedna obľúbená hračka alebo dečka na spanie.


Čo nenosiť:

 • hračky z domu (okrem obľúbenej),
 • ozdoby a drobné predmety,
 • sladkosti a vlastné potraviny (výnimkou je vlastná dojčenská strava, resp. špeciálna strava).


Podmienky:

 • dieťa, ktoré pri rannom príchode javí známky ochorenia, nebude do zariadenia prijaté,
 • rodičia sú povinní pravdivo informovať personál o zdravotnom stave dieťaťa,
 • pri každom nástupe dieťaťa po prekonaní choroby sú rodičia povinní predložiť potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa,
 • v prípade prejavu príznakov ochorenia u dieťaťa v priebehu dňa budú rodičia o danom stave bezodkladne telefonicky informovaní a sú povinní dieťa zo zariadenia vyzdvihnúť v čo najkratšom čase,
 • vyzdvihnúť dieťa zo zariadenia môžu len rodičia alebo nimi splnomocnená osoba,
 • v rámci adaptačnej doby môže rodič, po dohode s personálom, stráviť s dieťaťom v zariadení určitý čas za predpokladu, že bude rešpektovať pokyny, hygienické podmienky a denný režim zariadenia,
 • v prípade, že nebude doložený doklad o zaplatení, vždy do 5. v mesiaci, dieťa nemusí byť prijaté.