Ešte stále máme zopár voľných miest v Batoľatkove

DENNÝ REŽIM

Denný režim a program je prispôsobený veku, fyziologickým a individuálnym potrebám detí. Môže sa meniť v závislosti od počtu detí, ich vekového zloženia alebo plánovaných aktivít.
koláž

7:00 - 8:00 príchod detí, voľná hra
8:00 - 8:30 osobná hygiena, desiata
8:30 - 10:00 hlavné výchovno-vzdelávacie aktivity
10:00 - 11:00 pobyt vonku/spánok batoliat
11:00 - 11:30 osobná hygiena, príprava na obed
11:30 - 12:00 obed
12:00 - 14:30 odpočinok, popoludňajší spánok
14:30 - 15:00 vstávanie, osobná hygiena
15:00 - 15:30 olovrant
15:30 - 16:30 aktivity, resp. pobyt vonku
16:30 voľná hra a priebežný odchod detí

Cieľom jednotlivých aktivít je:

  • vytvárať a rozvíjať stravovacie a hygienické návyky,
  • vytvárať sociálne väzby (hry v kolektíve, spolupráca),
  • podporovať samostatnosť a schopnosť sústrediť sa,

 

  • rozvíjať kreativitu,
  • rozvíjať hrubú a jemnú motoriku, pohybové a hudobné schopnosti,
  • poznávať prírodu a okolitý svet.