Ešte stále máme voľné miesta pre vaše detičky. Prihláste to svoje ;)

O NÁS

Detské jasle ANJELICI sú novootvoreným súkromným zariadením v centre Prešova, v ktorom poskytujeme celodennú komplexnú starostlivosť
pre deti od 12 mesiacov do 3 rokov. Vytvárame láskyplné zázemie, v ktorom sa deti cítia dobre a bezpečne. Zakladáme si na rodinnej atmosfére, dôvere, individuálnom a citlivom prístupe, flexibilite a kvalite starostlivosti.

Starostlivosť poskytujeme celoročne s výnimkou sviatkov. Bežná prevádzková doba je pondelok až piatok od 7.00 hod. do 16.30 hod., pričom individuálna dohoda nie je vylúčená. Ponúkame celodennú starostlivosť v rozsahu 5 dní v týždni. Deťom je poskytovaná celodenná strava.

Režim dňa a program zohľadňujú vek, individuálne a fyziologické potreby detí. Cieľom jednotlivých aktivít je:

 • vytváranie a rozvoj stravovacích
  a hygienických návykov,
 • vytváranie sociálnych väzieb
  (hry v kolektíve),
 • podpora samostatnosti,
 • rozvoj kreativity,
 • rozvoj pohybových a hudobných
  schopností.

Nachádzame sa priamo v srdci mesta – na Františkánskom námestí. Jedinečná poloha poskytuje na jednej strane výhody centra mesta (dopravná dostupnosť, inštitúcie, banky, obchody, úrady a pod.), na strane druhej ponúka kultivované, bezpečné a tiché prostredie s priestranným dvorom a zeleňou. V blízkosti sa nachádza park
a detské ihrisko. Napriek centrálnej polohe zariadenia tak naše deti nie sú vystavené hluku a nástrahám dopravy v meste!

Na 1. poschodí františkánskej budovy sme na 250 m2 vytvorili rodinné a harmonické prostredie pre všestranný rozvoj vašich ratolestí. Detské jasle poskytujú priestory šatne, troch herní, štyroch spální, vlastnej kuchyne a detskej jedálne. Samozrejmosťou sú hračky a didaktické pomôcky. K dispozícii sú detské toalety a samostatná miestnosť na prebaľovanie batoliat.
V kancelárii zariadenia centra môžu rodičia, pri šálke kávy či čaju, nerušene debatovať s personálom.

VYCHOVÁVAME SPOLUPRACUJÚCE, SEBAVEDOMÉ A CITLIVÉ DETI !